Vodič za buduće studente

Naziv VŠU

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu

Adresa

Bolnička 25

Datum osnivanja

1973. godina

Dekanesa

Prof. dr. Fatima Jusupović

Sekretar

Amela Ibrić, dipl. pravnik

Studiji I ciklusa

4 godine (240ECTS)

Studiji

Studij fizikalne terapije

Studij laboratorijskih tehnologija

Studij radioloških tehnologija

Studij sanitarnog inžinjerstva

Studij zdravstvene njege

Stručno zvanje

Bakalaureat/Bachelor fizikalne terapije

Bakalaureat/Bachelor laboratorijskih tehnologija

Bakalaureat/Bachelor radioloških tehnologija

Bakalaureat/Bachelor sanitarnog inžinjerstva

Bakalaureat/Bachelor zdravstvene njege

Način studiranja

Redovan, vanredan studij

Uvjeti upisa

Završena četvorogodišnja srednja škola

Studiji II ciklusa

1 godina  (60 ECTS)

Stručno zvanje

Magistar fizikalne terapije

Magistar laboratorijskih tehnologija

Magistar radioloških tehnologija

Magistar sanitarnog inžinjerstva

Magistar zdravstvene njege

Studiji III ciklusa

3 godine (180 ECTS)

Naučno zvanje

Doktor zdravstvenih nauka