Konačni rezultati - Opšta, anorganska i organska hemija

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

STUDENTSKA SLUŽBA

Datum:21.02.2018.g.

 

                                OPŠTA, ANORGANSKA I ORGANSKA HEMIJA

UKUPNI REZULTATI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA U POPRAVNOM TERMINU (12.02.2018.)

 VANREDNI STUDIJ

R.br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Ocjena

1.

Avdić Menisa

301/16-L

osam (8)

2.

Babaluk Lamija

276/16-L

pet (5)

3.

Bećirović Merima

305/16-L

osam(8)

4.

Bibezić Sara

273/16-L

devet (9)

5.

Dervišević Jasminka

286/16-L

sedam(7)

6.

Dilberović Amila

297/16-L

osam (8)

7.

Džeko Ajla

281/16-L

pet (5)

8.

Fejzić Taib

302/16-L

osam(8)

9.

Hodžić Medina

243/15-L

pet (5)

10.

Ihtijarević Melika

291/16-L

pet (5)

11.

Karamović Selma

245/15-L

pet (5)

12.

Merajić Aldina

277/L-16

pet (5)

13.

Lerić Neira

280/16-L

devet (9)

14.

Obućina Faris

282/16-L

pet (5)

15.

Osmanbegović Amra

267/15-L

pet (5)

16.

Osmanović Amina

278/16-L

pet (5)

17.

Papić Elma

295/L-16

osam(8)

18.

Rizvo Dalila

275/16-L

pet (5)

19.

Selimović Arnel

285/16-L

osam(8)

20.

Stupar Ajla

244/15-L

pet (5)

21.

Tahirović Almina

309/16-L

pet (5)

22.

Vračo Adnan

292/16-L

sedam(7)

23.

Aljević Emina

 202/15-S

pet (5)

24.

Bajraktarević Lejla

214/16-S

sedam(7)

25.

Bećirbašić Armina

230/16-S

pet (5)

26.

Brđanin Sabina

235/16-S

sedam(7)

27.

Ćelo Dženita

215/16-S

osam(8)

28.

Ćesko Nejra

228/16-S

pet (5)

29.

Ćosić Ajdin

131/14-S

pet (5)

30.

Dragolj Anes

233/16-S

pet (5)

31.

Drpljanin Idriz

231/16-S

pet (5)

32.

Dugonja Emina

255/17-S

osam(8)

33.

Gadžo Dženana

209/16-S

sedam(7)

34.

Godinjak Kerim

234/16-S

pet (5)

35.

Kahriman Almedina

219/16-S

pet (5)

36.

Kalkan Anesa

226/16-S

sedam(7)

37.

Karup Haris

211/16-S

pet (5)

38.

Kavaz  Nermin

213/16-S

osam(8)

39.

Kazazović Zijad

168/15-S

sedam(7)

40.

Merdić Amir

190/15-S

pet (5)

41.

Mujkanović Emira

224/16-S

osam(8)

42.

Muslić Kenan

 198/15-S

pet (5)

43.

Musić Berina

206/16-S

pet (5)

44.

Ošijan Adnan

205/16-S

sedam(7)

45.

Pustahija Amar

221/16-S

pet (5)

46.

Silajdžić Edin

220/16-S

osam(8)

47.

Šabić Nidal

176/15-S

pet (5)

                                                                                                             

Odgovorni nastavnik                 

Doc.dr. Nevzeta Ljubijankić

Rezultati popravnog - Opšta, anorganska i organska hemija

 

OPŠTA, ANORGANSKA I ORGANSKA HEMIJA

UKUPNI REZULTATI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA U POPRAVNOM ROKU (12.02.2018.)

 VANREDNI STUDIJ

 

Redni broj

PREZIME I IME STUDENTA

BR.INDEKSA

POPRAVNI TERMIN 12.02.2018.

PRAKTIČNI DIO (stehiometrija) 11/20

TEORETSKI DIO   (I test) 14/24

TEORETSKI DIO - završni ispit  14/24

UKUPNO BODOVA

KONAČNA OCJENA

1.

Avdić Menisa

301/16-L

11

15,5

75

osam(8)

2.

Babaluk Lamija

276/16-L

0

9

pet (5)

3.

Bećirović Merima

305/16-L

14

77

osam(8)

4.

Bibezić Sara

273/16-L

19

18,5

89,5

devet(9)

5.

Dervišević Jasminka

286/16-L

11

15

72

sedam(7)

6.

Dilberović Amila

297/16-L

14

19,5

79,5

osam(8)

7.

Dizdarević Edina

15

80,5

osam(8)

8.

Džeko Ajla

281/16-L

0?

8,5

pet (5)

9.

Fejzić Taib

302/16-L

18

83,5

osam(8)

10.

Hodžić Medina

243/15-L

12

4

6

pet (5)

11.

Ihtijarević Melika

291/16-L

0

0

6,5

pet (5)

12.

Karamović Selma

245/15-L

3

2,5

pet (5)

13.

Merajić Aldina

277/L-16

0

1,5

1

pet (5)

14.

Lerić Neira

280/16-L

16,5

17

85

devet(9)

15.

Obućina Faris

282/16-L

5,5

5

9,5

pet (5)

16.

Osmanbegović Amra

267/15-L

0

14

pet (5)

17.

Osmanović Amina

278/16-L

7

8

pet (5)

18.

Papić Elma

295/L-16

18

75

osam(8)

19.

Rizvo Dalila

275/16-L

0

0

1,5

pet (5)

20.

Selimović Arnel

285/16-L

22

79

osam(8)

21.

Smajić Ilhana

296/16-L

nije pristupila

22.

Stupar Ajla

244/15-L

0

15

pet (5)

23.

Tahirović Almina

309/16-L

5

2

9

pet (5)

24.

Vračo Adnan

292/16-L

11

14

71

sedam(7)

25.

Aljević Emina

0?

6

15

pet (5)

26.

Bajraktarević Lejla

214/16-S

11

14

71,5

sedam(7)

27.

Bećirbašić Armina

230/16-S

5

17

pet (5)

28.

Brđanin Sabina

235/16-S

12

16

74

sedam(7)

29.

Ćelo Dženita

215/16-S

12

16,5

80,5

osam(8)

30.

Ćesko Nejra

228/16-S

5,5

14

pet (5)

31.

Ćosić Ajdin

131/14-S

0

0?

pet (5)

32.

Dragolj Anes

233/16-S

0

0

2

pet (5)

33.

Drpljanin Idriz

231/16-S

0

3,5

10,5

pet (5)

34.

Dugonja Emina

255/17-S

14

79

osam(8)

35.

Gadžo Dženana

209/16-S

11

14

74

sedam(7)

36.

Godinjak Kerim

234/16-S

4

3

2

pet (5)

37.

Kahriman Almedina

219/16-S

11

4

7

pet (5)

38.

Kalkan Anesa

226/16-S

11

14

71,5

sedam(7)

39.

Karahmet Benjamin

207/16-S

40.

Karup Haris

211/16-S

4

8,5

6

pet (5)

41.

Kavaz  Nermin

213/16-S

17

82

osam(8)

42.

Kazazović Zijad

168/15-S

11

15,5

72,5

sedam(7)

43.

Merdić Amir

190/15-S

0

14

9

pet (5)

44.

Mujkanović Emira

224/16-S

12

14

75

osam(8)

45.

Muslić Kenan

3

17

pet (5)

46.

Musić Berina

206/16-S

0

15

pet (5)

47.

Ošijan Adnan

205/16-S

11

14

72,5

sedam(7)

48.

Pustahija Amar

221/16-S

0

2,5

pet (5)

49.

Silajdžić Edin

220/16-S

18,5

76

osam(8)

50.

Šabić Nidal

176/15-S

11

6

pet (5)

 

Uvid u radove: ponedjeljak, 19.02.2018.godine, 13:00-15:00 sati, PMF, kabinet 330/III.

*Studenti koji kod rezultata testova imaju „?“ treba da se jave u vrijeme uvida u rad, jer se nisu potpisali na testu.

                                                                                                                                                                                                                                    Odgovorni nastavnik

                                          Doc.dr. Nevzeta Ljubijankić

Ovjera i upis ak. 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                         I CIKLUS- VANREDAN STUDIJ !!!

 

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR

 

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

 

 

 

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

 

 

19.02.2018

 

 

II

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega

 

20.02.2018

 

IV

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega i terapija

 

21.02.2018

 

VI

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

22.02.2018

 

 

VIII semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

MJESTO UPISA: UČIONICA 1

 

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • SVI POTPISI U INDEXU PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA
  • UPISANE SVE OCJENE U INDEX POLOŽENIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE

( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

  • ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE

( PREDMETI SU NA OGLASNOJ PLOČI)

  • UPLATA 500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

( KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici)

Svrha doznake:upisnina I rate ljetnog semestra akademske 2017/18.,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)
  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG –

II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

  • UPLATA ZA NEPOLOŽENE ISPITE LJETNOG SEMESTRA - 100,00KM PO ISPITU

(KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici),

Svrha doznake: nepoloženi ispiti parnog semestra i napisati naziv/e predmeta,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR JE POTREBNO:

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA

(MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG

VIII SEMESTRA                                                                                                                                                                                      

OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA I SEMESTRALNI LIST STUDENT LIČNO POTPISATI.

STUDENTI KOJI OPRAVDANO NEĆE BITI U SARAJEVU NA DAN UPISA, MOGU SE ODMAH JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI POMOĆI I DA UNAPRIJED DOBIJU OBRASCE I ISTE POTPIŠU I OSTAVE KOLEGAMA DA ZA NJIH OBAVE UPIS.

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE/ SEMESTAR /PRODUŽE STATUS STUDENTA APSOLVENTA U NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI/IZVRŠAVATI PREOSTALE OBAVEZE, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ STUDENTI MOGU DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA BROJ TELEFONA 033569802 U RADNO VRIJEME ISTE.

 

 

Sarajevo, 06.02.2018.                                                            STUDENTSKA SLUŽBA

Ispit - Disfunkcija ljudskog organizma

 

HITNO!!!

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente II godine studija da ispit iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma će biti održan 06.02.2018. godine u Hirurškom amfiteatru UKCS s početkom u 16 sati.

 

Strana 1 od 13

  erasmus  

ISO 9001