Ispit - Osnove zakonske regulative i dokumentacije u laboratorijskoj medicini

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA    OSNOVE ZAKONSKE REGULATIVE I DOKUMENTACIJE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI

U JUNSKO-JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 27.06.2018.u 13.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - Specijalna kineziterapija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA    SPECIJALNA KINEZITERAPIJA

U JUNSKO-JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 29.06.2018.u 09.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Ispit - MRI

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA      MRI

U JUNSKO-JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 04.07.2018.u 13.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA RADIOLOGIJI (TRAŽITI DOC.DR.ŠEHIĆ ADNAN)

 

Ispit - Farmakologija

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA      FARMAKOLOGIJA 

U JUNSKO-JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 05.07.2018.u 11.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FZS

Strana 1 od 11

  erasmus  

ISO 9001