Ovjera i upis ak. 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA      I CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

 

 

 

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

 

 

12.02.2018

 

 

II

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega

 

13.02.2018

 

IV

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno

inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega i terapija

 

14.02.2018

 

VI

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

15.02.2018

 

 

VIII semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.1

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • SVI POTPISI U INDEXU PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA
  • UPISANE SVE OCJENE U INDEX POLOŽENIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE

( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI – 0,50KM)

  • ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE

( PREDMETI SU NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)
  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG –

II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                   

ZA APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR JE POTREBNO:

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA

(MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA                                                                    

 

OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA I SEMESTRALNI LIST STUDENT LIČNO POTPISATI.

STUDENTI KOJI OPRAVDANO NEĆE BITI U SARAJEVU NA DAN UPISA, MOGU SE ODMAH JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI POMOĆI I DA UNAPRIJED DOBIJU OBRASCE I ISTE POTPIŠU I OSTAVE KOLEGAMA DA ZA NJIH OBAVE UPIS.

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE/ SEMESTAR /PRODUŽE STATUS STUDENTA APSOLVENTA U NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI/IZVRŠAVATI PREOSTALE OBAVEZE, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ STUDENTI MOGU DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA BROJ TELEFONA 033569802 U RADNO VRIJEME ISTE.

 

 

Sarajevo, 06.02.2018.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: FIZIKALNA TERAPIJA- III SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Klinička kineziologija (P)

Fizika (P)

Klinička kineziologija (V)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prof. dr Ago Omerbašić

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. Dr Eldad Kaljić

V.ass faruk Skenderi

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

9.00 – 11.15

         9.00 – 11.30

9.00 – 15.30

10.30-12.00

8.00-10.15

PROSTOR

UČIONICA BR.1

HIRURŠKI AMFITEATAR

KABINET FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (P)

 

Fizika (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Đemil Omerović

v.ass Zijad

 

v.ass Hadžan Konjo

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

11.30 – 13.00

12.00 – 13.30

 

12.30-14.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

UKCS

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

UKCS

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

 

Fizika (V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

v.ass Zijad Muharemović

 

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

12.00 – 13.30

 

 

12.30-14.15

PROSTOR

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - III SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Osnovi mikrobiologije (V)

Opšta, anorganska i organska hemija (V)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V.ass Vedran Đido

Doc. Dr Irma Salemović Bešić

V.ass mensura Šeremet

Mirela Babić

Doc. Dr Sabina Begić

Ass. Dušan Ćulum

V.ass faruk Skenderi

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

12.00-13.30

11.00-12.30

13.00-15.30

11.30-13.00

8.00-10.15

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

UKCS

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi mikrobiologije   (P)

Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr Danijela Vidic

Prof. dr Aida Pilav

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr Danijela Vidic

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

14.00-16.15

13.00-14.30

16.00-17.30

14.30- 16.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

 

Opšta, anorganska i organska hemija (V)

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

 

 

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

14.45-16.15

 

 

12.30-14.15

PROSTOR

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- III SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (V)

Fizika (P)

Radiološka aparatura (V)

Radiološka aparatura (P)

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Hadžan Konjo

Prof. dr Ago Omerbašić

V.ass Adnan Šehić

V.ass Fuad Julardžija, dr.sci

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

9.30 – 11.00

9.00 – 11.30

9.30 – 12.30

8.30-11.00

8.00-10.15

PROSTOR

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOL.

HIRURŠKI AMFITEATAR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (P)

 

Fizika (V)

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Đemil Omerović

v.ass Zijad Muharemović

 

V.ass faruk Skenderi

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

11.30 – 13.00

12.00 – 13.30

 

11.30-13.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

 

PREDMET

 

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(P

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

 

 

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

 

 

 

12.30-14.15

PROSTOR

 

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

Strana 1 od 8

  erasmus  

ISO 9001