Ispit - Urgentna stanja u radiologiji

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ - DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA  URGENTNA STANJA U RADIOLOGIJI

U JUNSKO-JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 03.07.2018.u 14.00 sati

                       

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA RADIOLOGIJI (TRAŽITI DOC.DR.ŠEHIĆ ADNAN)

Ispit - Klinička mikrobiologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

SARAJEVO

Dana 06.02. 2018 god.

            

   OBAVJEŠTENJE O JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

Za studente (apsolvente) Fakulteta zdravstvenih studija iz predmeta:  KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

 

Obavještavaju se studenti da će ispit iz predmeta održati po sljedećem rasporedu:

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA:

Praktični ispit 22.02. 2018. godine u 12.00

Usmeni ispit   22. 02. 2018. godine u 13.00

Ispit će se održati u prostorijama OJ Klinička mikrobiologija.

 

Septembarski rok

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

( DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

 

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

 

                                                   I TERMIN: 21. – 25.08.2017.

                                                 II TERMIN: 04. – 08.09.2017.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG, VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

 

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

12.07.2017.                                                                               Šef Studentske službe

                                                                                      Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.

Prijava ispita - Dobolonja

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

( DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN: 26.12. - 30.12.2016.

II TERMIN: 23.01. - 27.01.2017.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG, VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

SVI STUDENTI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, I UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA (VAŽE UPLATNICE UPLAĆENE U ŠKOLSKOJ 2016./17. GODINI).

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

 

Prijave - Aprilski rok

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

(DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN : 23.03. – 30.03.2016.

II TERMIN: 04.04. – 11.04.2016.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE MOGU PREDATI STUDENTI KOJI SU IZMIRILI SVE OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE, TE KOJI IMAJU REGULISAN STATUS STUDENTA.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE KAO PREOSTALE OBAVEZE, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG I VANREDNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 11.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

  erasmus  

ISO 9001