• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Procedura u vezi predaje Završnog rada

 

Zahtjev sadrži:

 • Prijavu (koju možete preuzeti OVDJE)
 • Pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme (koju možete preuzeti OVDJE)
 • Tri primjerka rada (neukoričena)
 • CD na kom se nalazi kompletan rad i biografija
 • Potvrda o položenim ispitima i ECTS bodovima kandidata (izdaje Studentska služba)
 • Potvrda o izmirenju obaveza prema Fakultetu (izdaje Studentska služba)

Napominjemo da se Završni rad može predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih planom i programom II ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr Fatima Jusupović
Dekanesa

  erasmus  

ISO 9001