• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Izmjena rasporeda III sem - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2017/18.

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE– vanredni studij, III semestar

 

 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

 

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(P)

Fizika (P+V)

Primjenjena epidemiologija(P)

 

 

Radiološka aparatura (P)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

 

Radiološka aparatura (V)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

Pof. Dr Zarema Obradović

Prof. dr Ago Omerbašić

V. ass Zijad Muharemović

Pof. Dr Zarema Obradović

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

v.ass Adnan Šehić

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

16.00-17.30

15.00-17.30

16.00-18.15

16.00-18.30

15.00-16.30

8.30-12.00

9.00-11.15

 

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UKCS

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(V)

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (P)

 

 

 

Radiološka aparatura (V)

 

Ass. Eldina Smječanin

V.ass Hadžan Konjo

 

 

V.ass Faruk Skenderi

Doc. dr Đemil Omerović

v.ass Adnan Šehić

 

SATNICA

17.45-20.00

18.00-20.00

 

 

17.00-18.30

12.00-14.30

12.30-15.00

 

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UKCS

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 

UKCS


 NAPOMENA: Nastava će se održati u periodu od 9.-15.10. 2017.;27.11.-03.12.2017.;15-21.01.2018.godine

 

  erasmus  

ISO 9001