• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ovjera i upis ak. 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                         I CIKLUS- VANREDAN STUDIJ !!!

 

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR

 

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

 

 

 

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

 

 

19.02.2018

 

 

II

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega

 

20.02.2018

 

IV

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega i terapija

 

21.02.2018

 

VI

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

22.02.2018

 

 

VIII semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

MJESTO UPISA: UČIONICA 1

 

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • SVI POTPISI U INDEXU PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA
 • UPISANE SVE OCJENE U INDEX POLOŽENIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE

( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

 • ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE

( PREDMETI SU NA OGLASNOJ PLOČI)

 • UPLATA 500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

( KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici)

Svrha doznake:upisnina I rate ljetnog semestra akademske 2017/18.,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)
 • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG –

II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

 • UPLATA ZA NEPOLOŽENE ISPITE LJETNOG SEMESTRA - 100,00KM PO ISPITU

(KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici),

Svrha doznake: nepoloženi ispiti parnog semestra i napisati naziv/e predmeta,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR JE POTREBNO:

 • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA

(MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

 • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG

VIII SEMESTRA                                                                                                                                                                                      

OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA I SEMESTRALNI LIST STUDENT LIČNO POTPISATI.

STUDENTI KOJI OPRAVDANO NEĆE BITI U SARAJEVU NA DAN UPISA, MOGU SE ODMAH JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI POMOĆI I DA UNAPRIJED DOBIJU OBRASCE I ISTE POTPIŠU I OSTAVE KOLEGAMA DA ZA NJIH OBAVE UPIS.

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE/ SEMESTAR /PRODUŽE STATUS STUDENTA APSOLVENTA U NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI/IZVRŠAVATI PREOSTALE OBAVEZE, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ STUDENTI MOGU DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA BROJ TELEFONA 033569802 U RADNO VRIJEME ISTE.

 

 

Sarajevo, 06.02.2018.                                                            STUDENTSKA SLUŽBA

Ispit - Disfunkcija ljudskog organizma

 

HITNO!!!

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente II godine studija da ispit iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma će biti održan 06.02.2018. godine u Hirurškom amfiteatru UKCS s početkom u 16 sati.

 

Ispit - Primjenjena epidemiologija

 

OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE III SEMESTRA

SVI STUDIJSKI PROGRAMI

 

Obavještavamo studente III semestra svih studijskih programa da će se popravni ispit iz predmeta Primjenjena epidemiologija održati 16.02.2018. godine u 16:00 sati u amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

 

Izmjena rasporeda III sem - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2017/18.

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE– vanredni studij, III semestar

 

 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

 

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(P)

Fizika (P+V)

Primjenjena epidemiologija(P)

 

 

Radiološka aparatura (P)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

 

Radiološka aparatura (V)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

Pof. Dr Zarema Obradović

Prof. dr Ago Omerbašić

V. ass Zijad Muharemović

Pof. Dr Zarema Obradović

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

v.ass Adnan Šehić

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

16.00-17.30

15.00-17.30

16.00-18.15

16.00-18.30

15.00-16.30

8.30-12.00

9.00-11.15

 

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UKCS

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(V)

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (P)

 

 

 

Radiološka aparatura (V)

 

Ass. Eldina Smječanin

V.ass Hadžan Konjo

 

 

V.ass Faruk Skenderi

Doc. dr Đemil Omerović

v.ass Adnan Šehić

 

SATNICA

17.45-20.00

18.00-20.00

 

 

17.00-18.30

12.00-14.30

12.30-15.00

 

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UKCS

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 

UKCS


 NAPOMENA: Nastava će se održati u periodu od 9.-15.10. 2017.;27.11.-03.12.2017.;15-21.01.2018.godine

 

Strana 1 od 12

  erasmus  

ISO 9001