• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Odbrana doktorske disertacije: Lejla Obradović - Salčin

VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Lejla Obradović - Salčin, mr. kliničke fizioterapije, studentica III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Valorizacija efekata kineziterapije na kvalitetu života nakon operativnih tretmana kuka“

28.05.2018. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 13,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 18.05.2018.

Posjeta delegacije iz Albanije

U okviru saradnje Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Projekta jačanja sestrinstva (ProSes) u BiH u utorak, 15.05.2018. godine upriličena je posjetila delegacija iz Albanije. Delegaciju su sačinjavali prestavnici različitih institucija: Švicarske ambasade u Albaniji, predstavnici domova zdravlja - medicinske sestre i ljekari porodične medicine, profesori sa Fakulteta za zdravstvenu njegu, predstavnica Helath for all Projekta HAP kao i medicinske sestre iz prakse.

Svrha posjete je upoznavanje sa načinom studiranja na Studijskom programu Zdravstvena njega, predstavljanje revidiranog kurikuluma Zdravstvena njega usklađenog sa EU direktivom za regulisane profesije, kompetencije svršenih studenata I, II i III ciklusa studiranja, mogućnostima akademskog napredovanja medicinskih sestara u BiH, te predstavljanja i obilazak kabineta kliničkih vještina.

Sastanku su prisustvovali Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta, Prof.dr. Emira Švraka, prodekan za II ciklus studiranja i rukovodilac Ureda za cjeloživotno učenje, Doc.dr. Suada Branković, rukovodilac Studijskog programa Zdravstvena njega, te Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta i predstavnik Fakulteta u Projektu jačanja sestrinstva u BiH.

Upoznavanje sa iskustvima u domenu obrazovanja medicinskih sestara biće vodilja odgovornim osobama iz Albanije da unapijede obrazovanje, akademsko napredovanje i status medicinskih sestara u Albaniji.

Sarajevo,
16.5.2018.godine

Obavijest

Obavještavamo vanredne studente VI semestra studija Fizioterapije da će se nastava iz predmeta "Fizikalne terapija u sportu i sportskoj medicini" održati u petak 18.05.2018. godine u 14:00 sati.

Termini ispita iz predmeta „Izrada projekta za završni rad“

I ispitni rok 18.06.2018 god.
II ispitni rok 09.07.2018 god.

Još članaka...

 1. Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga
 2. Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
 3. Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI
 4. 7. Balkanski kongres nuklearne medicine
 5. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
 6. Isplori 2018
 7. Obavijest
 8. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 9. Obavijest
 10. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 11. Obavještenje
 12. Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija
 13. Predaja završnih radova
 14. Obavijest
 15. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 16. Prijave ispita
 17. Obavijest
 18. Promocija knjige: Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici
 19. Obilježen 22. mart - svjetski dan voda
 20. I. međunarodna studentska GREEN konferencija
  erasmus  

ISO 9001