• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Erasmus+ Staff Week mobilnost

U okviru Erasmus+ sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji, doc. dr. Vedran Đido je učestvovao u Staff Week Mobility programu na tematiku implementacije internacionaliazcije, te implementacije mobilnosti kroz međunarodne programe pod nazivom „MAKE IT GLOBAL“. Erasmus+ Staff Week mobilnost je održana na Univerzitetu u Bolonji od 14.-18. maja 2018. godine.

Posjeta gđe. Jenny Philips sa Middlesex Univerziteta iz Londona

U periodu od 21. do 25. maja 2018. godine u okviru Erasmus+ programa (Staff week mobility) razmjene na našem Fakultetu je gđa. Jenny Philips sa Middlesex Univerziteta iz Londona održala predavanje za studente Studijskog programa zdravstvena njega.
Realizovana predavanja su bila na temu procesa zdravstvene njege, teorija zdravstvene njege, globalnog zdravlja i zdravstvene njege, zdravstvene njege osoba sa posebnim potrebama, komunikacije u zdravstvenoj njezi, te o palijativnoj njezi u Velikoj Britaniji.
Studentima su predstavljeni najnoviji standardi vještina medicinskih sestara u Velikoj Britaniji, publikovani 17. maja 2018.godine, prikazan obrazovni sistem i mogućnost obrazovanja za medicinsku sestru.

Termini završnih i popravnih ispita za ljetni semestar ak.2017/18. godine

1. međunarodna studentska GREEN konferencija u Osijeku

Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu sa Studija sanitarnog inžinjerstva uzeli su aktivno učešće na 1. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji koja se održala 17. i 18. maja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Konferencija je organizovana od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mreže institucija iz Hrvatske i inostranstva, povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti.

Studenti našeg Fakulteta usmeno su prezentovali dva rada, na temu „Uticaj buke na zdravlje čovjek“ i „Znanje, stav i praksa građana o zdravstvenom i ekološkom značaju vode“.

Konferencija je predstavljla mjesto susreta studenata iz različitih oblasti, gdje su se razmjenjivala znanja i iskustva na temu zaštite okoliša, te smo počašćeni što smo uzeli učešće, predstavili Fakultet zdravstvenih studija i iznijeli svoje radove među 450 participanata. Nakon zatvaranja Konferencije upriličena je posjeta parku prirode Kopački rit.

Još članaka...

 1. Odbrana doktorske disertacije: Lejla Obradović - Salčin
 2. Posjeta delegacije iz Albanije
 3. Obavijest
 4. Termini ispita iz predmeta „Izrada projekta za završni rad“
 5. Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga
 6. Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
 7. Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI
 8. 7. Balkanski kongres nuklearne medicine
 9. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
 10. Isplori 2018
 11. Obavijest
 12. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 13. Obavijest
 14. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 15. Obavještenje
 16. Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija
 17. Predaja završnih radova
 18. Obavijest
 19. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 20. Prijave ispita
  erasmus  

ISO 9001