• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga

Sajam predstavnika kineskih srednjih i visoko obrazovnih institucija iz Pekinga, BEIJING 2018, će se održati u četvrtak, 17. maja 2018. god. u terminu od 09:00 – 12:00 sati u hotelu Holiday Inn u Sarajevu. Cilj sajma je upoznavanje s ponudama pomenutih institucija iz oblasti obrazovanja, u smislu: naučne saradnje, zajedničkog učešća na seminarima, konferencijama, stipendiranja i razmjene studenata, učenika odn predavača, internship programa, te spremnosti istih da vlastite studente upisuju na bh.univerzitete odn srednje škole. Ovo je jedinstvena prilika za prijem velikog broja kineskih studenata na bh.univerzitete, srednje škole i sl. a koji imaju namjeru da od slijedeće školske godine posjete BiH, ali i prilika za naše učenike i studente da započnu ili nastave studij u Pekingu.

Reklamin plakat preuzmite ovdje.

Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
raspisuje

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Kompletan tekst preuzmite ovdje.

Izmjene konkursa (17.05.2018) preuzmite ovdje.

Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI

Obavještavamo vanredne studente studijskog programa Laboratorijske tehnologije da će blok predavanja iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI biti održana 12. i 13.05.2018. godine s početkom u 09:00 sati na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu (Učionica 1).

7. Balkanski kongres nuklearne medicine

7. Balkanski kongres nuklearne medicine će biti održan u Sarajevu 9-12. maja 2018. godine u hotelu Holiday.

Više informacija na sljedećem linku: http://www.bcnm2018.com/

Još članaka...

 1. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
 2. Isplori 2018
 3. Obavijest
 4. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 5. Obavijest
 6. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 7. Obavještenje
 8. Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija
 9. Predaja završnih radova
 10. Obavijest
 11. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 12. Prijave ispita
 13. Obavijest
 14. Promocija knjige: Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici
 15. Obilježen 22. mart - svjetski dan voda
 16. I. međunarodna studentska GREEN konferencija
 17. 22. mart - svjetski dan voda "PRIRODA ZA VODU"
 18. Anketa o budućoj Univerzitetskoj biblioteci UNSA
 19. Poziv na 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju
 20. Skupština Asocijacije studenata "FLORS"
  erasmus  

ISO 9001